Danny Floren
Sander Fooij
Manja Westenbrink
Rene Komduur
Peter Post
Jeroen Neggers
Andreas de Heij
Laura Sandwijk-Roos
Emiel van der heijden
Namomi Baan Hofman
Marieke Hansma de Jong
Christianne van Overmeeren
bart-van-de-laak
debby-van-zetten
 
MARIEKE HANSMA - DE JONG (1979)
Marieke werkt als adviseur op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn en sport. Zij is gespecialiseerd in het opstellen van huisvestingsplannen, programma’s van eisen en het begeleiden van (Europese) aanbestedingen.

Marieke heeft een brede ervaring met het opstellen van (her)huisvestingsplannen, haalbaarheidsstudies, programma’s van eisen, begeleiden van aanbestedingen, contractvorming en besluitvormingsdocumenten binnen publieke organisaties. Ze acteert op verschillende niveaus binnen publieke organisaties en schakelt daar gemakkelijk tussen. Haar kracht ligt in het opstellen en het tot besluitvorming brengen van huisvestingsvraagstukken voor maatschappelijke voorzieningen. Het continu afstemmen van belangen en doelen van gebruikers en deze gebruikers uiteindelijk ook meekrijgen in het proces behoren tot haar werkzaamheden. Marieke investeert in haar relatie met opdrachtgever en gebruikers. Dit leidt uiteindelijk tot een gedragen plan en resultaat.

De afgelopen jaren heeft Marieke voor verschillende hoger onderwijsinstellingen, gemeenten en overige publieke organisaties gewerkt aan onderwijs- en andere maatschappelijke huisvestingsprojecten.

Klik om Marieke een e-mail te sturen.