Danny Floren
Sander Fooij
Manja Westenbrink
Rene Komduur
Peter Post
Jeroen Neggers
Andreas de Heij
Laura Sandwijk-Roos
Emiel van der heijden
Namomi Baan Hofman
Marieke Hansma de Jong
Christianne van Overmeeren
bart-van-de-laak
debby-van-zetten
 
PETER POST (1969)
Peter heeft als bouwprojectmanager inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van projecten ten aanzien van maatschappelijke accommodaties (podiumvoorzieningen, onderwijsgebouwen en gemeentehuizen) in het algemeen, en van binnensportaccommodaties (zwembaden en sporthallen) in het bijzonder. Hij is gespecialiseerd in bouwprojectmanagement in zowel traditionele processen als design & build-processen en het begeleiden van (Europese) aanbestedingen. Binnen Synarchis richt Peter zich als (bouw)projectmanager en kostendeskundige vooral op haalbaarheidsonderzoeken, investeringskostenramingen, projectleiding, begeleiding van (veelal innovatieve) aanbestedingen van bouwprojecten en project- en contractmanagement.

De afgelopen jaren heeft Peter voor vele opdrachtgevers (met name gemeenten) gewerkt op de terreinen sport, welzijn, cultuur en onderwijs. Met name op het gebied van binnensportaccommodaties (zwembaden en sporthallen) is hij goed bekend met trends en ontwikkelingen. Peter is goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen in de bouw en daardoor specialist inzake het adviseren t.a.v. contractvormen en aanbestedingsprocedures. Peter is gespecialiseerd in contractvorming en contractbewaking van integrale aanbestedingsvormen.

Peter beschikt over prima communicatieve, sturende en regisserende vaardigheden en heeft het vermogen om snel te kunnen schakelen op verschillende niveaus. In zijn vrije tijd besteedt Peter veel tijd aan zijn drie kinderen en probeert hij tijd door te brengen op zijn mountainbike of racefiets om te trainen voor uitdagende tochten.

Klik om Peter een e-mail te sturen.