Danny Floren
Sander Fooij
Manja Westenbrink
Rene Komduur
Peter Post
Jeroen Neggers
Andreas de Heij
Laura Sandwijk-Roos
Emiel van der heijden
Namomi Baan Hofman
Marieke Hansma de Jong
Christianne van Overmeeren
bart-van-de-laak
debby-van-zetten
 
RENÉ KOMDUUR (1967)
Na zijn theoretische kennis over de werking van het openbaar bestuur in de praktijk gebracht te hebben als beleidsmedewerker bij de gemeente Gouda is René sinds 1998 actief als senior adviseur, projectleider en interim-manager in het maatschappelijke werkveld (sport, welzijn, cultuur en onderwijs).

De afgelopen jaren heeft René voor meer dan 100 opdrachtgevers (met name gemeenten) uiteenlopende projecten mogen uitvoeren met de focus op het creëren van een passend aanbod van maatschappelijke voorzieningen (waaronder veel sportcomplexen) tegen een aanvaardbare prijs en met een efficiënte verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

René beschikt over prima communicatieve, sturende en regisserende vaardigheden en heeft het vermogen om snel te kunnen schakelen op verschillende niveaus. Met name op sportgebied is hij goed bekend met de trends en ontwikkelingen in de lokale, regionale en landelijke sportinfrastructuur in het algemeen en in de rolverdeling tussen publieke en private partners in het bijzonder.

Klik om René een e-mail te sturen.