Danny Floren
Sander Fooij
Manja Westenbrink
Rene Komduur
Peter Post
Jeroen Neggers
Andreas de Heij
Laura Sandwijk-Roos
Emiel van der heijden
Namomi Baan Hofman
Marieke Hansma de Jong
Christianne van Overmeeren
bart-van-de-laak
debby-van-zetten
 
SANDER FOOIJ (1968)
Sander Fooij is een ervaren projectleider en adviseur op het gebied sport, cultuur, welzijn, onderwijs en zorg. Sander heeft ruim 20 jaar ervaring als adviseur bij diverse adviesbureau. Zonder uitzondering was hij werkzaam in opdracht van (lokale) overheden en altijd binnen het maatschappelijke werkveld. In 2008 richtte hij samen met drie compagnons Synarchis op.

Binnen Synarchis richt hij zich als Bedrijfskundige met name op het beheer en de exploitatie van sport- en welzijnsvoorzieningen en beleidsontwikkeling in het maatschappelijke werkveld. Concreet betreft het onder meer het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken en projectleiding bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen, het doorlichten van bestaande voorzieningen, het ontwerpen en implementeren van beheersvormen voor deze voorzieningen, het begeleiden van aanbesteding van de exploitatie van (met name) sportcomplexen en het ontwikkelen van maatschappelijk voorzieningenbeleid,

Met zijn inzicht in processen, oog voor de verschillende belangen en (bestuurlijke) verhoudingen en daad- en overtuigingskracht brengt hij projecten zonder uitzondering tot een goed einde. Hierbij is altijd sprake van voldoende communicatie om een optimale inhoudelijk inbreng van en draagvlak bij de stakeholders te bewerkstelligen. Hij heeft hierbij altijd als doelstelling het optimaliseren van de verhouding tussen het maatschappelijke en het financiële rendement van maatschappelijke voorzieningen, ook op lange termijn.

Klik om Sander een e-mail te sturen.