1 november 2022

Huisvestingsadviseur Suzan Knols

Adviseur

Suzan werkt sinds 2022 als adviseur bij Synarchis. Ze richt zich op huisvestingsvraagstukken over maatschappelijk vastgoed. Dit kunnen vraagstukken zijn op het gebied van sport, cultuur of onderwijs. Ze is expert in onderwijshuisvesting.

Een specialiteit van Suzan is het opstellen van beleid voor onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld integrale huisvestingsplannen, bouwstenennotities en beleid voor medegebruik en verhuur in schoolgebouwen. Voor sport voert Suzan capaciteitsanalyses uit en stelt beleid op. Door haar ervaring in zowel huisvestingsbeleid als projectmanagement kan zij snel schakelen tussen beleidsmatige en projectmatige vraagstukken.

Met haar sterke analytische vermogen en de vaardigheid om deze om te zetten in objectieve bevindingen, levert Suzan graag een zinvolle bijdrage aan concrete doelen. Daarbij vindt zij het belangrijk om de wensen en belangen van alle betrokken partijen recht te doen.

Dit bericht delen?

Meer weten?

Maak een afspraak met Suzan.

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen