Integrale exploitatie- en beheervisie sportaccommodaties en onderzoek talentencentrum Breda

15 november 2018

Synarchis stelt expoitatie- en beheervisie sportaccommodaties op en adviseert over een talentencentrum.

De gemeente Breda beschikt over een groot aantal gemeentelijke sportaccommodaties die op verschillende wijzen worden geëxploiteerd.

Om in de toekomst op de meest optimale wijze invulling te geven aan het beheer en de exploitatie van deze accommodaties is aan Synarchis opdracht verstrekt om op interactieve wijze een integrale exploitatie- en beheervisie op te stellen.

Daarnaast werkt de gemeente aan plannen om een centrum voor talentontwikkeling en een (top)sporthal te ontwikkelen. Momenteel wordt door Synarchis onderzoek uitgevoerd naar de programmatische invulling van dit Talentencentrum en de vertaling hiervan naar een programma van eisen, een investeringskostenraming en een exploitatiebegroting. Resultaat van de te verrichten werkzaamheden is een integrale businesscase.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit.

Delen

Meer weten?

Laura vertelt je er graag meer over

#betrokken #accuraat #creatief #analytisch #samenwerken

Bel 0651443184 Stuur een email

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM