Behoud en herbestemming van religieus erfgoed

15 maart 2019

Kerkenvisie
Accommodatiebeleid

Van gymzaal tot poppodium en bibliotheek: je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het tegenwoordig vinden in een kerkgebouw.

En deze ontwikkelingen gaan steeds verder, er komen immers steeds meer kerken leeg te staan. Voor een groot aantal kerken dient derhalve een nieuwe bestemming te worden gezocht. Het belang van deze gebouwen en hun interieurs is groot, en de noodzaak tot handelen daarom ook. De rijksoverheid besloot daarom gemeenten te faciliteren in de vorm van het beschikbaar stellen van middelen voor het opstellen van een kerkenvisie.

"Van gymzaal tot bibliotheek, je kunt het tegenwoordig vinden in een kerkgebouw..."

Het doel van zo’n kerkenvisie is het behoud en herbestemming van religieus erfgoed. In de kerkenvisie wordt geïnventariseerd welke religieuze gebouwen in de gemeente leegstaan of op korte termijn leeg komen te staan. Daarna worden van elk gebouw de cultuurhistorische waarde, de onderhoudsstaat, de financiële situatie en de toekomstverwachting in kaart gebracht. Vervolgens wordt hier het bestemmingplan naast gelegd en wordt bezien wat mogelijkheden zijn voor een nieuwe bestemming van het religieus gebouw. Deze kerken kunnen derhalve een belangrijke positie gaan innemen binnen uw maatschappelijk accommodatiebeleid.

De rijksoverheid informeert de gemeenten in Nederland via provinciale bijeenkomsten over het opstellen van de kerkenvisies en de subsidies die de rijksoverheid daarbij beschikbaar stelt.
 
Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van een dergelijke kerkenvisie, al dan niet in de bredere context van het gemeentelijk accommodatiebeleid? Synarchis is als specialist op het gebied van maatschappelijke voorzieningen als geen ander in staat u deze ondersteuning te bieden. Wij nodigen u graag uit hierover geheel vrijblijvend met ons in gesprek te gaan. 

Wij helpen u graag!

Delen

Meer weten?

Danny vertelt je er graag meer over

#sturend #regisseur #trends #communicatief #schakelen

Bel 0626900067 Stuur een email

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM