Onderzoek dorpshuizen gemeente Molenwaard

21 juni 2018

Onderzoek dorpshuizen gemeente Molenwaard

De gemeente Molenwaard bestaat uit één stad, 12 dorpen en een aantal buurtschappen. Per 1 januari 2019 gaat de gemeente samen met Giesenlanden waardoor de nieuwe gemeente Molenlanden ontstaat. De meeste kernen van de gemeente Molenwaard beschikken over een dorpshuis. De wijze waarop de organisatie van deze dorpshuizen is ingericht en de wijze waarop de gemeente omgaat met de dorpshuizen verschilt per geval.

In opdracht van de gemeente Molenwaard is door Synarchis een beleidskader met concrete spelregels ontwikkeld op basis waarvan de gemeente op een meer uniforme wijze de relatie met de dorpshuizen kan inrichten en onderbouwde besluiten kan nemen bij verzoeken om subsidies en (investerings)bijdragen. Uiteraard laat het beleidskader ruimte om op basis van argumenten in voorkomende gevallen maatwerk te leveren.

In het Molenwaardse dorp Ottoland bevindt zich dorpshuis Ottoland dat al langere tijd met problemen kampt om de exploitatie rond te krijgen. Aansluitend op de ontwikkeling van het beleidskader heeft de gemeente Synarchis gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de toekomst van dit dorpshuis. Hierbij dienen drie scenario’s te worden uitgewerkt. Op de eerste plaats kan het huidige dorpshuis in stand worden gehouden waarbij verbeteringen in de exploitatie dienen te worden doorgevoerd om deze sluitend te krijgen. Op de tweede plaats kan het dorpshuis uitbreiden indien die leidt tot een intensivering van gebruik en een verbetering van de exploitatie. Tenslotte wordt momenteel voor het dorp Ottoland een ruimtelijk perspectief ontwikkeld waarbinnen een nieuw dorpshuis een plek zou kunnen krijgen. Synarchis werkt de verschillende scenario’s uit op alle relevante aspecten zodat uiteindelijk een onderbouwd besluit kan worden genomen over de toekomst van het dorpshuis in Ottoland.

Delen

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

#oplossingsgericht #deskundig #maatwerk #ervaren #gedreven

Bel 0614409534 Stuur een email

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM