Subsidie voor klimaatneutraal en circulair inkopen

tot en met 30 september 2019

Bent u een aanbestedende dienst en ziet u kansen om klimaatneutraal en circulair in te kopen? En zoekt u kennis en of capaciteit hiervoor? Tot en met 30 september 2019 kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen.

Klik hier om de subsidieaanvraag te regelen.

De subsidieregeling AKCI wordt grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de overgang naar een klimaat neutrale en circulaire economie.

De subsidie heeft als doel aanbestedende diensten (anders dan de staat) te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Specifiek op het gebied van:

  • klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is;
  • inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat, bij een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

U kunt extern advies aanvragen bij een ervaren MVI-adviseur, bijvoorbeeld over:

  • specifieke duurzaamheidskennis
  • de begeleiding bij een marktconsultatie
  • het opstellen van een beoordelingssystematiek

Met de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) geeft de Rijksoverheid invulling aan het 'Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020' van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken.

Synarchis is als specialist opgenomen in de database van MVI Adviseurs. Dus zoekt u hulp bij één van de drie genoemde onderwerpen dan kunt u € 10.000,- subsidie krijgen op de advieswerkzaamheden van Synarchis.

Laat die kans niet lopen!

Delen

Meer weten?

Danny vertelt je er graag meer over

#sturend #regisseur #trends #communicatief #schakelen

Bel 0626900067 Stuur een email

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM