Is uw gemeente in 2050 energieneutraal?

Duurzaamheid...

Voor velen een ver van mijn bed show. Maar, de werkelijkheid liegt er niet om. De aarde warmt op, nog sneller dan gedacht.

Resultaat? Het klimaatakkoord van Parijs: een akkoord over een maximale temperatuurstijging van 2 graden Celsius en het stoppen van gebruik van fossiele brandstoffen in 2050.

Om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord tegemoet te komen heeft Nederland de uitgesproken ambitie in 2050 energieneutraal te zijn. Dit kost geld, maar een groot deel wordt terugverdiend door lagere energielasten. Nog belangrijker is het grote maatschappelijke rendement. De leefomstandigheden worden beter en de wereld schoner.

Hoe kan uw gemeente dit bereiken? Bekijk het integraal! Wij ontwikkelde hiervoor een stappenplan:

1.     Breng uw bestaande vastgoedbestand in beeld (leeftijd, duurzaamheidsniveau)
2.     Inventariseer de totale behoefte aan accommodaties in 2040
3.     Inventariseer de mogelijkheden om uw totale vastgoedbestand energieneutraal te krijgen. Energieneutraal lukt niet voor alle gebouwen, bekijk het integraal! Inventariseer in deze stap met welke duurzaamheidsmaatregelen in bestaande en nieuwe gebouwen u kunt voldoen aan uw overall visie.

Met dit stappenplan geeft u vorm aan uw beleid. Maar ook binnen de verschillende fasen van projecten (initiatie, voorbereiding, aanbesteding, ontwerp, realisatie, exploitatie) moeten de duurzaamheidsdoelstellingen geborgd blijven. Bezuinigingen, slechte overdracht tussen fases en verschillende verantwoordelijken zorgen voor fouten. Wij adviseren daarom een ketenregisseur duurzaamheid te benoemen die in elke fase de duurzaamheidsdoelstellingen bewaakt.

Een keer sparren over hoe u duurzaamheidsmaatregelen vertaalt in een concreet plan? En hoe u deze doelstellingen vertaalt in de aanbestedingsdocumenten van uw project? Neem contact op, ik kom graag bij u langs!

Delen

Meer weten?

Danny vertelt je er graag meer over

#sturend #regisseur #trends #communicatief #schakelen

Bel 0626900067 Stuur een email

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM