Gemeente Almere

Toekomstige exploitatie zwembaden

Inleiding

De gemeente Almere moest zich vastbijten in twee vragen: hoe geven we invulling in het aanbod van publiek zwemwater? En hoe kunnen zwembaden in de toekomst het beste worden geëxploiteerd?

Alles is vervolgens vertaald naar een integrale rapportage met concreet advies"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

Bel 06 14409534 Stuur een email

De uitdaging

Inzicht geven in het meest optimale aanbod van gemeentelijk zwemwater. En daarbij antwoord geven op deze vragen:

  • Kan recreatief bassin De Vrijbuiter openblijven?
  • Is er een meer innovatieve, marktgerichte wijze om de zwembaden te exploiteren?
  • En kunnen de zwembaden een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Almere?

Aanpak, resultaat en vervolg

De gemeente Almere is eigenaar van drie publieke zwembaden, de exploitatie is uitbesteed aan een marktpartij. De binnensportaccommodaties, waaronder de sporthal die bovenop het nieuwe zwembad in Almere Poort is gesitueerd en de daarnaast gelegen Topsporthal, worden geëxploiteerd door Sportbedrijf Almere.

De gemeente heeft Synarchis gevraagd om advies uit te brengen over de beste beheer- en exploitatievorm. Hierbij is gekeken naar geschikte beheersvormen en werden de voorkeursvormen bepaald.

Ook is er een exploitatie-doorlichting uitgevoerd, gevolgd door het opstellen van een programma van eisen en wensen. Dit alles is vervolgens vertaald naar een integrale rapportage met concreet advies.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM