Gemeente Elburg

Beheerstructuur maatschappelijke voorzieningen

Inleiding

De gemeente Elburg springt tijdelijk bij om de exploitatie van multifunctioneel centrum (MFC) Aperloo te waarborgen. Met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het tijdelijk is, een langetermijnoplossing is dus nodig.

Advies over haalbare oplossingen, die passen in het gemeentelijk beleid"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

Bel 06 14409534 Stuur een email

De uitdaging

Begeleiding van het traject richting een nieuwe beheersstructuur voor het MFC (en andere maatschappelijke voorzieningen).

Aanpak, resultaat en vervolg

De nieuwe beheersstructuur voor MFC Aperloo moet voldoen voor de lange termijn, want hulp van de gemeente Elburg is tijdelijk. Reden voor de tijdelijke hulp is omdat de huidige exploitant geen continuïteit kan waarborgen.

De nieuwe structuur moet aan de ene kant recht doen aan het gemeentelijk beleid voor de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen, met een belangrijke rol voor de samenleving. Aan de andere kant moet de nieuwe beheersstructuur vertrouwen geven in een goede exploitatie, waarbij continuïteit gewaarborgd is.

Synarchis heeft betrokken partijen gesproken, mogelijke beheersvormen in kaart gebracht en advies gegeven over haalbare oplossingen, die passen in het gemeentelijk beleid. Hieruit kwamen een intentieverklaring, een concreet bedrijfsplan voor beheerorganisaties én conceptovereenkomsten met een nieuwe beheerorganisatie.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM