Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Universiteit van Amsterdam

Programmamanagement Binnenstadcampus

De Binnenstadscampus van de UvA (Universiteit van Amsterdam) omvat veelal monumentale gebouwen. En het is de toekomstige thuisbasis van de faculteit Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek.

Het gaat om campuslocaties in bestaande, veelal monumentale gebouwen in het centrum van Amsterdam"

Meer weten?

Naomi vertelt je er graag meer over

Bel 06 53754779 Stuur een email

De uitdaging

De gehele academische gemeenschap laten meedenken over de locatiekeuze binnen de Binnenstadscampus. En daarbij nadenken over deze vragen:

  • Hoe kunnen we de plannen voor de Binnenstadscampus financieel onderbouwen?
  • En hoe kunnen we daarnaast omwonenden van de campus en andere belanghebbenden bij het proces betrekken?

Aanpak, resultaat en vervolg

Dit project is gestart in 2015. Synarchis nam de rol van programmamanager om iedereen mee te krijgen in het participatieproces. Het gaat namelijk om campuslocaties in bestaande, veelal monumentale gebouwen in het centrum van Amsterdam.

De Binnenstadscampus concentreert zich op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort. De eerste stap was de locatiekeuze voor de Universiteitsbibliotheek. Aan ons de taak om de gehele academische gemeenschap bij deze keuze te betrekken. Hierin hebben we dan ook een belangrijke rol gespeeld.

Onze programmamanager is daarnaast bezig met de integrale uitwerking van de campus: ruimtelijke functionele inpassing, financiële onderbouwing, het bepalen van een aanbestedingsstrategie én een masterplan opstellen om ook omwonenden en andere belanghebbenden bij het proces te betrekken.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM