Gemeente Hoorn

Onderzoek naar mogelijke bundeling buitensportaccommodaties

Inleiding

Een daling van het aantal leden, tekort aan vrijwilligers, overcapaciteit aan velden en kleedkamers, en verouderde clubgebouwen: dit zijn problemen waarmee Hoornse buitensportverenigingen te kampen hebben. Waar ligt de oplossing?

Efficiënt, met minder kosten en zodat sportverenigingen zelfstandig kunnen blijven voortbestaan"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Onderzoek doen naar bundeling van buitensportaccommodaties, zodat sportverenigingen ondanks de vele uitdagingen zelfstandig kunnen blijven voortbestaan.

Aanpak, resultaat en vervolg

Een belangrijke voorwaarde is dat er gekeken wordt naar bundeling van accommodaties, niet fusering van de verenigingen zelf. Doel van het onderzoek is om tot opties te komen waarbij accommodaties gezamenlijk gebruikt worden. Efficiënt, met minder kosten en zodat sportverenigingen zelfstandig kunnen blijven voortbestaan.

Er zijn drie scenario’s onderzocht:

1. Kleinschalige bundeling, waarbij twee à drie verenigingen een bestaande accommodatie delen.
2. Grootschalige(r) bundeling, waarbij er een nieuw multifunctioneel complex komt, wat voor meerdere verenigingen en sporten wordt gebruikt.
3. Handhaving van de bestaande situatie.

Synarchis heeft met de betrokken verenigingen een SWOT-analyse ingericht om buitensportaccommodaties efficiënter te gebruiken. Ook werden de verschillende bundel-opties uitgewerkt: consequenties qua financiën, ruimtegebruik en voor de leden/vrijwilligers van de verenigingen zelf.

De integrale adviesrapportage hiervan is teruggekoppeld aan sportverenigingen en het gemeentebestuur.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM