Gemeente Vlaardingen

Opstellen businesscases wijkcentra

Inleiding

Wijkcentra in Vlaardingen krijgen per 2016 vanuit de gemeente geen budget meer. Drie wijkcentra zochten daarom naar oplossingen voor een structureel gezond toekomstperspectief. Samen met Synarchis.

Er kwam een cultuuromslag om de wijkcentra meer omgevingsgericht te laten werken"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Ondersteunen in het vormen van een gezond toekomstperspectief. Waarbij er gelet wordt op de nieuwe financiële kaders én maatschappelijke ontwikkelingen rondom wijkcentra.

Aanpak, resultaat en vervolg

De wijkcentra waar het om gaat, zijn VOP, West en ’t Nieuwelant. Synarchis heeft hun besturen ondersteund in het vormen van een vruchtbaar toekomstperspectief. Niet alleen passend bij de financiële kaders, ook bij de maatschappelijke ontwikkelingen in en rondom wijkcentra.

Allereerst heeft Synarchis met de besturen samen businesscases opgesteld. Tijdens diverse sessies zijn deze cases in de steigers gezet én kwam er een cultuuromslag om de wijkcentra meer omgevingsgericht te laten werken.

In de loop van 2016 zijn de toekomstperspectieven en exploitatieopzetten voor de wijkcentra concreet gemaakt, en vervolgens geïmplementeerd.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM