Gemeente Arnhem

Begeleiding onderwijshuisvesting speciaal onderwijs

Inleiding

De gemeente Arnhem zet in op adequate huisvesting voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Dat vraagt om een adviserende tussenpersoon die meedenkt en helpt uitvoeren.

Van haalbaarheidsonderzoeken tot nieuwe, vervangende onderwijshuisvesting"

Meer weten?

Marieke vertelt je er graag meer over

Bel 06 53797395 Stuur een email

De uitdaging

In kaart brengen hoe de gemeente Arnhem het beste kan inzetten op huisvesting voor (voortgezet) speciaal onderwijs. En daarbij antwoord geven op deze vragen:

  • Hoe kunnen middelen doelmatig besteed worden?
  • Hoe kan de gemeente verantwoord gebruik maken van maatschappelijk vastgoed?
  • En welke planwijzigingen zijn er eventueel nodig?

Aanpak, resultaat en vervolg

Dit project is gestart in 2015. Synarchis fungeerde als intermediair tussen schoolbesturen en de gemeente Arnhem. Vanuit die rol hebben we begeleid van haalbaarheidsonderzoeken tot nieuwe, vervangende onderwijshuisvesting.

We zorgden er bijvoorbeeld voor dat er overleg kwam over de omvang van scholen, mogelijke oplossingen voor het bewegingsonderwijs en de verkeersafwikkeling. Dit laatste is zeker bij speciaal onderwijs van belang, aangezien veel kinderen worden gebracht en gehaald door taxibusjes.

Per locatie is uiteindelijk door de schoolbesturen een voorkeur gepresenteerd, die voldoet aan de doelstellingen die we hielpen opstellen. Vervolgens heeft Synarchis de interne besluitvorming en besluitvorming door college en raad voorbereid.

Anno 2017 is er voor zes scholen een duidelijk kader voor huisvesting: drie scholen worden gerenoveerd en drie worden er nieuw gebouwd. Ook voor het bewegingsonderwijs komen nieuwe accommodaties. Verder blijft Synarchis als intermediair tussen schoolbestuur en gemeente aan het project verbonden.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM