Gemeente Breda

Capaciteits- en kwaliteitsonderzoek sportaccommodaties

Inleiding

Binnen- en buitensportaccommodaties in Breda krijgen gemiddeld een acht min. Een prima cijfer, maar de ambitie gaat veel verder. Accommodaties en exploitaties structureel verbeteren: dat is de wens.

Dit alles is onderdeel van verdiepend capaciteits- en kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door Synarchis"

Meer weten?

Laura vertelt je er graag meer over

Bel 06 51443184 Stuur een email

De uitdaging

In kaart brengen of het huidige aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties aan de vraag voldoet. Nu en in de toekomst, met het oog op de ontwikkeling tot 2030.

Aanpak, resultaat en vervolg

De vraag komt deels voort uit de nieuwe sport- en beweegnota Team Breda. Om de vraag van de gemeente Breda te beantwoorden, moet er een goed beeld zijn van de huidige capaciteit, en van de kwaliteit van de sportaccommodaties. Nu en straks, daarom zijn er diverse ijkpunten benoemd: de jaren 2020, 2025 en 2030.

Synarchis gaat met gebruiksenquêtes en aanvullende interviews achterhalen welke ontwikkelingen in de vraag naar accommodaties er zijn. Ook worden algemene trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, en komt er duidelijkheid over beleidskaders, visies en toekomstperspectieven.

Dit alles is onderdeel van verdiepend capaciteits- en kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door Synarchis. De uitkomst hiervan maakt zichtbaar of de huidige binnen- en buitensportaccommodaties daadwerkelijk bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen in sporten, bewegen en participatie.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM