Gemeente Rijswijk

Ontwikkeling sportcomplex Elsenlaan

De gemeente Rijswijk heeft besloten een sporthal, een sportzaal en een gymzaal te vervangen door één nieuw sportcomplex op locatie Elsenlaan.

We zijn heel blij met de ruimte die we hebben gekregen om mee te denken over de inrichting van het sportcomplex"

Meer weten?

Laurens vertelt je er graag meer over

Bel 06 14698903 Stuur een email

De uitdaging

Synarchis heeft opdracht gekregen om voor dit nieuwe sportcomplex een integraal Programma van Eisen (PvE), een investeringskostenraming en een exploitatiebegroting op te stellen en een aanbestedings- en contracteringsstrategie te ontwikkelingen.

Aanpak, resultaat en vervolg

Het PvE, de financiële ramingen en  de aanbestedings- en contracteringsstrategie zijn opgesteld in eendrachtige samenwerking met de toekomstige gebruikers van het sportcomplex en de gemeentelijke beleidsafdelingen.

Het nieuwe sportcomplex (6000 m² BVO) bestaat uit twee sporthallen met toeschouwersfaciliteiten, een multifunctionele sportzaal/dojo, een krachthonk, horecavoorzieningen en diverse hieraan ondersteunende ruimtes. Het nieuwe sportcomplex is bovendien all electric, energieleverend en circulair op basis van de 3R aanpak: Reduce, Re-use en Recycle.

Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad is op basis van een Design and Build contract (UAV-GC 2005) een succesvolle aanbestedingsprocedure doorlopen, waar ondanks de hoogconjunctuur maar liefst vijf marktpartijen aan hebben deelgenomen. Na de afronding van de aanbestedingsprocedure heeft Synarchis ook opdracht gekregen voor het contractmanagement gedurende de verdere ontwerpuitwerking en uitvoering van dit bijzondere sportcomplex.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken