Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport

Sporten en de daarbij behorende voorzieningen zijn belangrijk voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Inzicht krijgen in de behoefte aan sportaccommodaties, het gebruik ervan en de gewenste kwaliteit is nodig om nu en in de toekomst grip te houden op de kosten die samenhangen met sportbeoefening.

Het onderzoek geeft een beeld van de huidige en toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen"

Meer weten?

Laura vertelt je er graag meer over

Bel 06 51443184 Stuur een email

De uitdaging

De afgelopen jaren heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug geïnvesteerd in de sportvoorzieningen in de gemeente. De maatschappelijke waarde van sport is belangrijk voor de gemeente; er zijn echter ook aanzienlijke kosten mee gemoeid. Om deze reden wenst de gemeente inzicht te krijgen in de vraag-aanbod verhouding van sportaccommodaties, trends en ontwikkelingen en een daarbij aansluitend toekomstperspectief.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug geïnvesteerd in de sportvoorzieningen in de gemeente. De maatschappelijke waarde van sport is belangrijk voor de gemeente; er zijn echter ook aanzienlijke kosten mee gemoeid. Om deze reden wenst de gemeente inzicht te krijgen in de vraag-aanbod verhouding van sportaccommodaties, trends en ontwikkelingen en een daarbij aansluitend toekomstperspectief.

Aanpak, resultaat en vervolg

Het onderzoek bestond uit een uitgebreide inventarisatie van alle voorzieningen per kern. Hierbij werd het gebruik in beeld gebracht op basis van de bezetting van de accommodaties. De verenigingen en exploitanten van de sportaccommodaties hebben input geleverd door het invullen van enquêtes en door middel van interviews. De landelijke en lokale trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht, alsmede de demografische ontwikkelingen in de gemeente. Dit alles resulteerde in een huidige en toekomstige behoefte aan binnensport- en buitensportaccommodaties. Op basis van de optimalisatievoorstellen die gedaan zijn, kan de gemeente aan de slag om de vraag naar en het aanbod van sportaccommodaties nog beter op elkaar af te stellen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken