Gemeente Waalwijk

Onderzoek sportcentrum Waspik

Sportcentrum Waspik beschikt over een sporthal, een turnhal, een dansruimte en squashbanen. Functioneel, klimatologisch en op het gebied van duurzaamheid voldoet het gebouw niet meer aan de eisen. Daarnaast hebben diverse kleine vechtsportgroepen en -verenigingen in Waalwijk huisvestingsproblemen.

Voor een gezond sportklimaat hebben we goede, maar ook betaalbare sportaccommodaties nodig"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Om een goede afweging te kunnen maken tussen renovatie en nieuwbouw van sportcentrum Waspik  heeft de gemeente de volgende opdracht geformuleerd:

1.      Bereken de renovatiekosten en exploitatielasten van sportcentrum Waspik op basis van een levensduurverlenging van 25 jaar.
2.      Stel de gewenste functionaliteit vast van een nieuwe sporthal en bereken de investeringskosten en exploitatielasten.
3.      Stel de gewenste functionaliteit vast van een nieuwe gecombineerde turnhal/vechtsportcentrum en bereken de investeringskosten en exploitatielasten.

Aanpak, resultaat en vervolg

In overleg met het sportbedrijf en de belangrijkste gebruikers zijn de renovatie- en nieuwbouwvarianten uitgewerkt.

Vastgesteld is dat de jaarlasten (kapitaal- en exploitatielasten) van een nieuwe sporthal weliswaar 40% hoger zijn dan van een renovatie van de oude sporthal, maar dat nieuwbouw zorgt voor meer capaciteit, een kwaliteitsimpuls en een verduurzaming van de Waalwijkse sportinfrastructuur. Als voorkeursvariant wordt dan ook geopteerd voor een nieuwe sporthal en op termijn een nieuwe gecombineerde turnhal/vechtsportcentrum.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken