Gemeente Barneveld

Masterplan buitensport

Nederland beschikt over een unieke infrastructuur op het gebied van de buitensport. In veel gemeenten, zo ook in Barneveld, staat het in stand kunnen houden van voldoende, goed onderhouden buitensportaccommodaties ter discussie.

Goede (buiten)sportaccommodaties zijn het cement in onze samenleving"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Het nieuwe Masterplan moet op integrale wijze de afstemming van (toekomstige) vraag en aanbod in beeld brengen met inachtneming van financiële kaders.

Aanpak, resultaat en vervolg

Na ‘het speelveld’ te hebben beschreven (de accommodaties, de budgetten en de ontwikkelingen) is de vitaliteit van ‘de spelers’ beoordeeld aan de hand van een verenigingsscan.

In ‘de wedstrijd’ is op basis van spelregels (normen en richtlijnen) de afstemming van vraag naar en aanbod van velden, banen en terreinen vastgesteld, nu en in de toekomst. In ‘de finale’ zijn concrete maatregelen gepresenteerd voor aanpassing van de capaciteit en de verduurzaming van accommodaties en voor de rolverdeling tussen gemeente en verenigingen op het gebied van eigendom, beheer en onderhoud.

Het breed gedragen en vastgestelde Masterplan geeft verenigingen en de gemeente de komende jaren houvast bij de ontwikkeling van toekomstbestendige buitensportaccommodaties.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken