Gemeente Maassluis

Verkenning haalbaarheid sportpark Maassluis

Twee prominente inwoners van de gemeente Maassluis hebben een plan gemaakt voor de herinrichting van het bestaande sportpark Steendijkpolder met inpassing van een voetbalvereniging die op een andere locatie is gehuisvest. De haalbaarheidsanalyse van de initiatiefnemers is startpunt voor verder onderzoek.

Eric Gudde (directeur betaald voetbal KNVB) werkte het afgelopen jaar aan een plan voor een nieuw multifunctioneel sportpark in Maassluis West"

Meer weten?

Christianne vertelt je er graag meer over

Bel 06 30535585 Stuur een email

De uitdaging

De zeven bespelers van het sportpark in Maassluis West zijn niet enthousiast over het plan van de initiatiefnemers. Op basis van objectieve analyses is het van belang duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen om op het sportpark ruimte te creëren voor de grootste voetbalvereniging van Maassluis.

Aanpak, resultaat en vervolg

In het onderzoek is niet alleen naar de ruimtelijke en financiële consequenties gekeken, maar is ook met de betrokken verenigingen gesproken over hun toekomstverwachtingen en de aansluiting hiervan op de plannen van de initiatiefnemers.

Daarnaast is onderzocht in hoeverre het plan goed aansluit bij trends in de sportbeoefening en het gemeentelijk sportbeleid en zijn lessen getrokken uit vergelijkbare herinrichtingsplannen in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn ter besluitvorming voorgelegd en door het college van B&W overgenomen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken