Gemeente Oegstgeest

Projectplan De Voscuyl

De gemeente en vier betrokken verenigingen (2 voetbalverenigingen, een korfbalvereniging en een golfclub) hebben op hoofdlijnen een plan opgesteld voor de doorontwikkeling van sportpark De Voscuyl. Deze doorontwikkeling voorziet onder meer in de aanleg van nieuwe (kunstgras)velden, de verbouwing van een clubhuis en de fusie van de 2 voetbalverenigingen.

Gezamenlijk werken aan het beste plan"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Voor de verdeling en financiering van de investeringskosten zijn diverse scenario’s in beeld. Op basis van een integraal projectplan moeten de kaders worden uitgewerkt en in gezamenlijkheid worden vastgesteld waarbinnen de daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden.

Aanpak, resultaat en vervolg

Met alle belanghebbenden is intensief samengewerkt aan een projectplan, waarin concrete afspraken zijn vastgelegd over: de organisatie (wie is waarvoor verantwoordelijk), de financiën (wat zijn de kosten en welke verdeelsleutel wordt toegepast), fiscaal (wat zijn de mogelijkheden om de BTW te verrekenen), juridisch (welke overeenkomsten zijn nodig om afspraken te borgen), aanbesteding (hoe moet de realisatie op de markt worden gezet) en planning (welke stappen zijn nodig in welk tijdpad).

Het breed gedragen projectplan is vastgesteld en leidraad voor de daadwerkelijke realisatie van plan De Voscuyl.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken