Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Cultuur en welzijn

Van het uitvoeren van een voorzieningenonderzoek, het uitwerken van een businesscase tot het adviseren over de optimale beheer- en exploitatievorm voor wijkcentra, multifunctionele accommodaties of een cultureel centrum of theater; wij gaan voor ieder maatschappelijke vraagstuk in de cultuur- en welzijnssector opzoek naar het best passende antwoord. 

Bekijk onze accommodatie & management oplossingen voor cultuur & welzijn: 

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Utrecht

Businesscase De Machinerie

Synarchis is door de samenwerkende culturele instellingen gevraagd een businesscase op te stellen voor De Machinerie, ten behoeve van de budgetaanvraag aan de gemeenteraad.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Lopik

Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm dorpshuis De Schouw

Er is behoefte aan inzicht in alternatieve scenario’s en een voorstel voor een passende beheervorm met een heldere focus op maatschappelijke doelen en een sluitende exploitatie.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Kampen

Begeleiding transitie wijkvereniging

Een transitie naar een nieuwe beheersvorm met behoud van het goede van de bestaande situatie, dat is de belangrijkste uitdaging voor de wijkvereniging.

Bekijk project
Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Gemeente Midden-Delfland

Voorzieningenonderzoek Den Hoorn

Om de vitaliteit in de dorpskern te kunnen waarborgen, is onderzocht welke voorzieningen  passend zijn voor het dorp.

Bekijk project

'Kan niet, bestaat niet' 
zit in ons DNA

Wat we daarmee bedoelen? Dat we accommodatie-vraagstukken oplossen. Altijd. Wij willen dat maatschappelijke voorzieningen toekomstproof zijn: betaal- en beheerbaar, duurzaam in het gebruik en toegankelijk voor iedereen. Met alle ruimte om te leren, te sporten, te ontmoeten en cultuur te beleven. 

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM