Gemeente Lopik

Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm dorpshuis De Schouw

Met een bibliotheek, een sportzaal, diverse multifunctionele ruimten en een foyer vervult De Schouw de culturele, sociale en sportieve behoeften van vele inwoners van Lopik. Het beheer en de exploitatie is in handen van een stichting met inzet van diverse betaalde krachten en vrijwilligers.

Het college is te spreken over het vernieuwde bestuur dat voortvarend aan de slag is gegaan"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De Uitdaging

De stichting kampt met een structureel exploitatietekort en de gemeente mist inzicht in de maatschappelijke doelen van de stichting en de middelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Er is behoefte aan inzicht in alternatieve scenario’s en een voorstel voor een passende beheervorm met een heldere focus op maatschappelijke doelen en een sluitende exploitatie.

Aanpak, resultaat en vervolg

n petit comité is intensief samengewerkt met de gemeente en het stichtingsbestuur en zijn scenario’s uitgewerkt op basis van economische en maatschappelijke waarde en alternatieve beheer- en exploitatievormen.

De scenario’s hebben scherpte gebracht in het toekomstperspectief voor De Schouw. Resultaat is breed draagvlak bij gemeente en stichtingsbestuur voor een grondige aanpassing van de stichting met een vernieuwd bestuur, een nieuwe bedrijfsleider, meer inzet van vrijwilligers en een aantal functionele aanpassingen in het dorpshuis. Dit alles met overeenstemming over de maatschappelijke doelen en de structureel benodigde gemeentelijke bijdrage aan het dorpshuis.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken