Gemeente Hillegom

Realisatie IKC Hillegom

De Sophia Scholen en de gemeente Hillegom realiseren gezamenlijk het IKC Hillegom. De IKC dient  ter vervanging van de gefuseerde basisscholen Jozefschool/Leerwinkel en biedt tevens onderdak aan kinderopvang Wonderland. De gebruikers hebben gezamenlijk een pedagogische visie voor het IKC uitgewerkt.

Projectleider Laurens Marijnissen is de spin in het web tussen gemeentelijke organisatie en de toekomstige gebruikers van het IKC"

Meer weten?

Laurens vertelt je er graag meer over

Bel 06 14698903 Stuur een email

De uitdaging

De voorbereiding en uitvoering van het gebouw IKC Hillegom (ter grootte van ca. 2.100 m² bvo) wordt door Sophia Scholen als bouwheer opgepakt. Dit betekent dat de gemeente op het gebied van onderwijs en huisvesting een adviserende, controlerende en organiserende rol heeft. Daarnaast dient er door de gemeente een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen, zal het bouwkavel door de gemeente bouwrijp ter beschikking gesteld worden aan het schoolbestuur en worden er diverse aanpassingen aan de inrichting van de omliggende openbare ruimte uitgevoerd. Daarbij is een goede afstemming tussen de activiteiten door het schoolbestuur en de gemeente essentieel.  

Aanpak, resultaat en vervolg

Onze projectleider adviseerde over de totstandkoming van de bouwheerovereenkomst en begeleidt nu de gemeentelijke activiteiten om de bouw van het nieuwe IKC mogelijk te maken.

Sophia Scholen en de gemeente hebben een gezamenlijke projectorganisatie vastgesteld waarin de integrale en beheerste aanpak gewaarborgd wordt. De gemeente Hillegom heeft het nieuwe bestemmingsplan in procedure en werkt aan een nieuw inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom het IKC. De start van de bouw van het IKC Hillegom staat begin 2021 gepland. Begin 2022 zullen de deuren van het nieuwe IKC geopend zijn.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken