Gemeente Zaanstad

Programmamanagement PO/VO

In een groeigemeente als Zaanstad moet niet alleen antwoord worden gegeven op de vraagstukken van vervanging en verduurzaming van bestaande schoolgebouwen, maar moet ook tijdig worden ingespeeld op de groei van het aantal leerlingen. In deze plannen moet ook rekening worden gehouden met vernieuwing in het onderwijs, doorgaande leerlijnen en bewegingsonderwijs. 

Met de druk die er op de stedelijke ontwikkelingen staan qua ruimtegebruik en snelheid is dit geen eenvoudige opgave."

Meer weten?

Christianne vertelt je er graag meer over

#sturend #regisseur #trends #communicatief #schakelen

Bel 06 30535585 Stuur een email

De uitdaging

Synarchis is gevraagd het programmamanagement te verzorgen bij het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

Aanpak, resultaat en vervolg

De programmamanager IHP geeft niet alleen leiding aan het team van projectleiders dat de concrete huisvestingsopgave oppakt, maar ondersteunt ook bij de strategische vraagstukken.

Voorbeelden zijn het bewaken van de inpassing van onderwijshuisvesting in de diverse gebiedsontwikkelingen, het vertalen van de leerlingenprognoses en het actualiseren/opstellen van het IHP. De programmamanager stemt hierover af met zowel het gemeentebestuur als met de betrokken schoolbesturen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken