Welzijn

Onze oplossingen welzijn

Gemeente Elburg

Beheerstructuur maatschappelijke voorzieningen

De gemeente Elburg springt bij om de exploitatie van multifunctioneel centrum (MFC) Aperloo te waarborgen. Maar dat is tijdelijk...

Bekijk project

Gemeente Heemskerk

Opstellen accommodatienota

Onderwijs, Sport, Welzijn en cultuur: de gemeente Heemskerk wilde een strategische accommodatienota, met het oog op de toekomst.

Bekijk project

Gemeente Schouwen-Duiveland

Programma maatschappelijke voorzieningen

Een kwalitatief goed en realistisch voorzieningenniveau: dat is één van de doelen van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Bekijk project

Gemeente Vlaardingen

Opstellen businesscases
wijkcentra

Drie wijkcentra in Vaardingen zochten naar oplossingen voor een structureel gezond toekomstperspectief. Samen met Synarchis.

Bekijk project

'Kan niet, bestaat niet' 
zit in ons DNA

Wat we daarmee bedoelen? Dat we accommodatie-vraagstukken oplossen. Altijd. Wij willen dat maatschappelijke voorzieningen toekomstproof zijn: betaal- en beheerbaar, duurzaam in het gebruik en toegankelijk voor iedereen. Met alle ruimte om te leren, te sporten, te ontmoeten en cultuur te beleven.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM