Gemeente Heemskerk

Opstellen accommodatienota

Inleiding

Onderwijs, sport, welzijn en cultuur: het vindt allemaal plaats in maatschappelijke accommodaties van de gemeente. De gemeente Heemskerk wilde hiervoor een strategische accommodatienota, met het oog op de toekomst.

Hiervoor heeft Synarchis verschillende (gerelateerde) vraagstukken opgepakt"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300  Stuur een email

De uitdaging

Een accommodatienota opstellen die voldoet aan de wetgeving, en aan landelijke en lokale trends.

Aanpak, resultaat en vervolg

De strategische accommodatienota die de gemeente Heemskerk wil, moet passen binnen de wetgeving. Daarnaast moet de nota aansluiten bij trends in accommodatie-aanbod, -gebruik, -organisatie en -financiën.

Hiervoor heeft Synarchis verschillende (gerelateerde) vraagstukken opgepakt. Zo zijn de in- en uitgaande geldstromen in beeld gebracht, zijn er capaciteitsonderzoeken uitgevoerd, en is er onderzoek gedaan naar de mogelijke fusie van voetbalcomplexen.

Bovendien is er een voorstel gedaan voor de best passende beheersvorm voor de maatschappelijke accommodaties.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM