Gemeente Schouwen-Duiveland

Programma maatschappelijke voorzieningen

Inleiding

Een kwalitatief goed en realistisch voorzieningenniveau: dat is één van de doelen van de gemeente Schouwen-Duiveland in hun strategische visie voor 2040. Hiervoor is een gedegen programma nodig.

Het PMV moet motiveren; ervoor zorgen dat mensen in- en extern zich aan de doelstellingen willen verbinden"

Meer weten?

Sander vertelt je er graag meer over

Bel 06 14409534 Stuur een email

De uitdaging

Een programma maatschappelijke voorzieningen (PMV) opstellen om de strategische doelen te bereiken.

Aanpak, resultaat en vervolg

Het PMV moet invulling geven aan een concrete visie op het toekomstige voorzieningenniveau van Schouwen-Duiveland: binnen- en buitensport, dorpshuizen, culturele voorzieningen, kindvoorzieningen en speelruimte.

Dit onderscheid in voorzieningen hanteerde Synarchis ook bij de beeldvorming van het huidige voorzieningenniveau. Het PMV moet daarnaast motiveren; ervoor zorgen dat mensen in- en extern zich aan de doelstellingen willen verbinden.

De randvoorwaarden en huidige situatie zijn in kaart gebracht. Ze vormen een duidelijk vertrekpunt voor het gewenste PMV.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM