Aanbesteding nieuwbouw VMBO in Dordrecht

Wellantcollege

Utrecht 0262

Project

Aanbesteding nieuwbouw VMBO in Dordrecht

Opdrachtgever

Wellantcollege

Plaats

Dordrecht

Sector

Onderwijs MBO & HO

Diensten

Haalbaarheidsonderzoeken

Periode

2024

Omvang

100 m2

Een groene campus met de focus op onder meer duurzaamheid, groene omgeving en klimaat"

Het Wellant College vernieuwt de huisvesting van het VMBO in Dordrecht. De locatie aan de Groenezoom is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. Er is voor gekozen om het bestaande complex gedeeltelijk te renoveren en een deel nieuw te bouwen. Voor de werkzaamheden is een bestek opgesteld.

De uitdaging

Onderdeel van de werkzaamheden behelst de sloop van een groot deel van het gebouw tot casco. Gezien de doorlooptijd van de sloop is de zomervakantie het enige moment om de werkzaamheden uit te voeren zonder het primaire proces te verstoren.

Aanpak, resultaat en vervolg

Synarchis is tijdens de uitwerking van het bestek gecontracteerd om de aanbesteding voor te bereiden en te begeleiden. Gezien de omvang is gekozen voor een Europese aanbesteding met selectie- en gunningsfase, de zogenaamde niet-openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de aannemer met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).

Bij de voorbereiding van de aanbesteding is vastgesteld dat de druk op de planning een kwalitatief goede uitwerking van het bestek in de weg zou staan. Het Wellantcollege heeft het advies overgenomen om de  omvangrijke sloopwerkzaamheden uit de aanbesteding te halen en separaat, meervoudig onderhands op de markt te zetten. Hierdoor is ruimte gecreëerd voor een zorgvuldige aanbesteding van de renovatie en nieuwbouw met voldoende tijd voor een kwalitatief goede uitwerking van het bestek en voldoende voorbereidingstijd voor de aannemer die het werk gegund heeft gekregen.

Meer weten?

Andreas vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen