Analyse De Schop, gymzaal Schoolstraat en sportzaal Varendonck College

Gemeente Asten

IMG 9603

Project

Analyse De Schop, gymzaal Schoolstraat en sportzaal Varendonck College

Opdrachtgever

Gemeente Asten

Plaats

Asten

Sector

Binnensport

Diensten

Huisvestingsadvies, kostenadvies, verduurzamingsadvies

Periode

2023

Omvang

De gemeente heeft gevraagd middels een globale schouw te onderzoeken wat de huidige staat is van verschillende sportaccommodaties. De gemeente wil een goed beeld krijgen van de gebouwen en toekomstige instandhoudingskosten daarvan. Daarnaast wordt beoordeeld of het mogelijk is de accommodaties te verduurzamen.

Om zodoende een goede basis te hebben voor het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor de sportaccommodaties. Gekeken is naar de volgende componenten: materialisatie, staat van het onderhoud, energie, functionele eisen passend bij de huidige regelgeving en gebruik. De conditiemeting van de verschillende accommodaties is uitgevoerd aan de hand de gestelde eisen vanuit de KVLO (Koninklijke Vereniging voor lichamelijke Opvoeding) en wet- en regelgeving van maatschappelijke gebouwen. Door persoonlijke kennis/ervaring en het vergelijk met referentieprojecten is de status van de verschillende accommodaties bepaald.

Meer weten?

Erik

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen