Businesscase en Programma van Eisen IKC De Halm Altena

Gemeente Altena

IKC De Halm

Project

Businesscase en Programma van Eisen IKC De Halm Altena

Opdrachtgever

Gemeente Altena

Plaats

Altena

Sector

Onderwijs

Diensten

Haalbaarheidsonderzoek, programma van eisen, verduurzamingsadvies

Periode

2023-2024

Omvang

929 m²

Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Altena (2020-2024) is De Halm in Almkerk aangemerkt als een van de scholen waarvoor binnen 5 jaar plannen voor nieuwbouw en/ of renovatie moeten worden gemaakt.

Onze opdracht bestaat uit de keuze tussen nieuwbouw en vernieuwbouw op de huidige locatie nader uit te werken in een businesscase, waarin zowel op basis van financiële als onderwijskundige aspecten een afweging tussen vernieuwbouw en nieuwbouw wordt gemaakt. Onderdeel van de businesscase is het ruimtelijk programma van de school.

Meer weten?

Suzan

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen