Capaciteitsonderzoek buitensport

Gemeente Putten

Project

Capaciteitsonderzoek buitensport

Opdrachtgever

Gemeente Putten

Plaats

Putten

Sector

Buitensport

Diensten

Advies

Periode

2019

Omvang

In opdracht van de gemeente Putten is een capaciteitsonderzoek naar de buitensportaccommodaties uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in een reële verdeling van verantwoordelijkheden en budgetten met betrekking tot de primaire voorzieningen (velden en kleedkamers) van buitensportvoorzieningen.

Op basis van een grondige bouwkundige en cultuurtechnische inspectie is voor alle buitensportaccommodaties een integraal meerjaren onderhoudsplan opgesteld met onderscheid tussen klein, groot en specialistisch onderhoud.

Vervolgens is de benodigde capaciteit aan velden nu en in de toekomst bepaald, is de rolverdeling tussen gemeente en verenigingen vanuit landelijke ontwikkelingen beoordeeld en zijn de gemeentelijke bijdragen en de door de verenigingen gehanteerde contributies getoetst op (regionale) marktcormiteit.

Meer weten?

René

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen