Haalbaarheidsonderzoek inpassen twee basisscholen

Gemeente Schouwen-Duiveland

Inpassingsstudie

Project

Haalbaarheidsonderzoek inpassen twee basisscholen

Opdrachtgever

Gemeente Schouwen-Duiveland

Plaats

Zierikzee

Sector

Onderwijs PO & VO

Diensten

Advies

Periode

2015

Omvang

1.800 m2

Het gebouw van de VO-school Pontes Pieter Zeeman (PPZ) stond gedeeltelijk leeg. Omdat de gebouwen van twee andere basisscholen in Zierikzee niet meer voldoen is onderzocht of deze scholen ingepast kunnen worden in PPZ-gebouw.

Wij onderzochten de haalbaarheid van de inpassing van basisscholen De Meie en de Beatrixschool in het bestaande gebouw. Hierin werden de volgende aspecten meegenomen:

  • Welke gevolgen hebben de verschillende inpassingsmogelijkheden (scenario’s) voor de pedagogische visies van beide scholen?
  • Welke financiële gevolgen hebben de verschillende inpassingsmogelijkheden (scenario’s) voor de betrokken partijen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat samenvoegen in het PPZ-gebouw mogelijk is. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt, die elk anders inspelen op de pedagogische visies van beide scholen. Voor alle scenario’s zijn er eveneens kostenramingen en vlekkenplannen opgesteld.

Meer weten?

Christianne

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen