Haalbaarheidsonderzoek Sportpark Maassluis

Gemeente Maassluis

Buitensport voetbal 1

Project

Haalbaarheidsonderzoek Sportpark Maassluis

Opdrachtgever

Gemeente Maassluis

Plaats

Maassluis

Sector

Buitensport

Diensten

Haalbaarheidsonderzoek

Periode

2019

Omvang

Samenwerken aan een plan voor een nieuw multifunctioneel sportpark in Maassluis West"

Twee prominente inwoners van de gemeente Maassluis hebben een plan gemaakt voor de herinrichting van het bestaande sportpark Steendijkpolder met inpassing van een voetbalvereniging die op een andere locatie is gehuisvest. De haalbaarheidsanalyse van de initiatiefnemers is startpunt voor verder onderzoek.

In het onderzoek is niet alleen naar de ruimtelijke en financiële consequenties gekeken, maar is ook met de betrokken verenigingen gesproken over hun toekomstverwachtingen en de aansluiting hiervan op de plannen van de initiatiefnemers.

Daarnaast is onderzocht in hoeverre het plan goed aansluit bij trends in de sportbeoefening en het gemeentelijk sportbeleid en zijn lessen getrokken uit vergelijkbare herinrichtingsplannen in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn ter besluitvorming voorgelegd en door het college van B&W overgenomen.

Meer weten?

Christianne

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen