Masterplan buitensport

Gemeente Barneveld

Project

Masterplan buitensport

Opdrachtgever

Gemeente Barneveld

Plaats

Barneveld

Sector

Buitensport

Diensten

Capaciteitsonderzoek

Periode

2018

Omvang

Goede (buiten)sport-accommodaties zijn het cement in onze samenleving"

Nederland beschikt over een unieke infrastructuur op het gebied van de buitensport. In veel gemeenten, zo ook in Barneveld, staat het in stand kunnen houden van voldoende, goed onderhouden buitensportaccommodaties ter discussie.

Het nieuwe Masterplan brengt integraal de afstemming van (toekomstige) vraag en aanbod in beeld met inachtneming van financiële kaders.

Na ‘het speelveld’ te hebben beschreven (de accommodaties, de budgetten en de ontwikkelingen) is de vitaliteit van ‘de spelers’ beoordeeld aan de hand van een verenigingsscan.

In ‘de wedstrijd’ is op basis van spelregels (normen en richtlijnen) de afstemming van vraag naar en aanbod van velden, banen en terreinen vastgesteld, nu en in de toekomst. In ‘de finale’ zijn concrete maatregelen gepresenteerd voor aanpassing van de capaciteit en de verduurzaming van accommodaties en voor de rolverdeling tussen gemeente en verenigingen op het gebied van eigendom, beheer en onderhoud.

Het breed gedragen en vastgestelde Masterplan geeft verenigingen en de gemeente de komende jaren houvast bij de ontwikkeling van toekomstbestendige buitensportaccommodaties.

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen