Nieuwbouw gymzaal Het Onderdijks

Gemeente Kampen

Pasted Image #2 785C578D min

Project

Nieuwbouw gymzaal Het Onderdijks

Opdrachtgever

Gemeente Kampen

Plaats

Kampen

Sector

Binnensport

Diensten

Projectmanagement

Periode

2022-2024

Omvang

629 m²

Pasted Image #8 ECD47129 min
Pasted Image #10 21D0B26F min

In 2018 stemde de gemeenteraad van Kampen unaniem voor een amendement, waarbinnen is verzocht om in de (nieuwbouw)wijk Het Onderdijks een binnensportvoorziening te realiseren.

Primair zal de nieuwe accommodatie gebruikt worden door de leerlingen van de twee basisscholen. Daarnaast kunnen ook andere geïnteresseerden, zoals dans- en/of sportverenigingen, van de accommodatie gebruikmaken.

In opdracht van gemeente Kampen hebben we de aanbesteding van het ontwerpteam en de realisatie begeleid en verzorgen we het projectmanagement tijdens de ontwerp- en realisatiefase.

Meer weten?

Talha

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Tahla Duman - projectmanager

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen