Nieuwbouw ROC Mondriaan

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan Impressie

Project

Nieuwbouw ROC Mondriaan

Opdrachtgever

ROC Mondriaan

Plaats

Den Haag-Leidschenveen

Sector

Onderwijs MBO & HO

Diensten

Advies en projectmanagement

Periode

2019-2024

Omvang

13.000 m2

ROC Mondriaan Impressie 2
ROC Mondriaan Impressie 4

Laurens: het bouwproces is ondanks alle uitdagingen voorspoedig verlopen en het is steeds gelukt om in goede onderlinge samenwerking binnen de projectkaders stappen vooruit te maken. Daar ben ik trots op. “

Begin 2024, direct na de kerstvakantie, werd een gloednieuw schoolgebouw door ROC Mondriaan in gebruik genomen. Ruim 1.800 studenten volgen sindsdien een economische of sociaalpedagogische opleiding in het pand aan de Vaz Diasdreef in Leidschenveen.

Bij de uitgangspunten voor het gebouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met de bouw van de school is het Programma van Eisen parallel aan het ontwerptraject uitgewerkt. Door vroegtijdig een aannemer te contracteren is uitvoeringskennis al tijdens het Definitief Ontwerp meegenomen in het project, wat heeft bijgedragen aan de maakbaarheid van het gebouw. 

In opdracht van ROC Mondriaan hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, het Programma van Eisen geschreven, de aanbesteding begeleid en het projectmanagement tijdens het ontwerp en en de uitvoering verzorgd.

Meer over de nieuwbouw en het doorlopen proces lees je in het interview met Philipp Hooghiemstra en Laurens Marijnissen.

Meer weten?

Laurens vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen