Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm dorpshuis De Schouw

Gemeente Lopik

Project

Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm dorpshuis De Schouw

Opdrachtgever

Gemeente Lopik

Plaats

Lopik

Sector

Cultuur en welzijn

Diensten

Onderzoek optimale beheer- en exploitatievorm

Periode

2024

Omvang

100 m2

Het college is te spreken over het vernieuwde bestuur dat voortvarend aan de slag is gegaan"

De Uitdaging

De stichting kampt met een structureel exploitatietekort en de gemeente mist inzicht in de maatschappelijke doelen van de stichting en de middelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Er is behoefte aan inzicht in alternatieve scenario’s en een voorstel voor een passende beheervorm met een heldere focus op maatschappelijke doelen en een sluitende exploitatie.


Aanpak, resultaat en vervolg

n petit comité is intensief samengewerkt met de gemeente en het stichtingsbestuur en zijn scenario’s uitgewerkt op basis van economische en maatschappelijke waarde en alternatieve beheer- en exploitatievormen.

De scenario’s hebben scherpte gebracht in het toekomstperspectief voor De Schouw. Resultaat is breed draagvlak bij gemeente en stichtingsbestuur voor een grondige aanpassing van de stichting met een vernieuwd bestuur, een nieuwe bedrijfsleider, meer inzet van vrijwilligers en een aantal functionele aanpassingen in het dorpshuis. Dit alles met overeenstemming over de maatschappelijke doelen en de structureel benodigde gemeentelijke bijdrage aan het dorpshuis.

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen