Onderzoek zwemvoorziening

Gemeenten Beverwijk en Heemskerk

Project

Onderzoek zwemvoorziening

Opdrachtgever

Gemeenten Beverwijk en Heemskerk

Plaats

Beverwijk en Heemskerk

Sector

Zwembaden

Diensten

Haalbaarheidsonderzoeken

Periode

2013, 2017, 2019

Omvang

Inwoners en zwembadbezoekers spreken zich uit: locatie van een nieuw zwembad niet zo belangrijk"

Beverwijk en Heemskerk beschikken beide over een verouderd zwembad waar de komende jaren fors in geïnvesteerd moet worden. Is dit wijs of is dit het moment om, al dan niet gezamenlijk, te kiezen voor vervangende nieuwbouw?

In een gezamenlijke bestuursopdracht hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gevraagd de volgende scenario’s uit te werken:

  • In stand houden van beide baden.
  • Sluiten van het zwembad in Beverwijk en uitbreiden van het zwembad in Heemskerk.
  • Realisatie van een nieuw zwembad in Beverwijk en behouden van het zwembad in Heemskerk.
  • Sluiten van de huidige zwembaden en realiseren van één nieuw gezamenlijk zwembad.

Op basis van een uitgebreide marktverkenning is het perspectief van de huidige zwembaden vastgesteld, is een concurrentieanalyse uitgevoerd, zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht en zijn digitaal enquêtes uitgezet onder inwoners en zwembadbezoekers (respons van meer dan 3.000!). De uitkomsten van de marktverkenning zijn gebruikt bij het uitwerken van de vier scenario’s. 

Voor de nieuwbouwscenario’s zijn concepten ontwikkeld voor het recreatief zwemmen en voor de afmeting van het wedstrijdbad (wel of niet een 50-meter bad). Op basis van kostenramingen (renovatie en investering) en exploitatiebegrotingen zijn de jaarlasten van de vier scenario’s berekend.

Uitkomst van het onderzoek is dat realisatie van één nieuw gezamenlijk zwembad weliswaar tot de hoogste jaarlast leidt, maar ook het beste perspectief biedt op een aantrekkelijk, duurzaam zwembad met de hoogste bezoekersaantallen. De gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk hebben deze uitkomst onderschreven en opdracht gegeven voor het verder uitwerken van dit scenario.

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen