Ontwikkeling en exploitatie nieuw sportcentrum

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Project

Ontwikkeling en exploitatie nieuw sportcentrum

Opdrachtgever

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Plaats

Bodegraven-Reeuwijk

Sector

Zwembaden

Diensten

Haalbaarheidsonderzoeken

Periode

2024

Omvang

100 m2

Wethouder: ik ben ongelooflijk trots op dit hele duurzame bad dat klaar is voor de komende 40 jaar"

Sportcentrum De Kuil beschikt over een binnenbad, een buitenbad en een sportzaal. Het sportcentrum wordt beheerd en geëxploiteerd door een stichting. Om het sportcentrum weer toekomstbestendig te maken heeft de gemeente besloten het binnenbad te vervangen en het buitenbad ingrijpend aan te passen.

De uitdaging

Binnen de vastgestelde kaders moet het sportcentrum worden vernieuwd en moet een nieuwe exploitant worden gevonden die hier het maximale maatschappelijk en economisch rendement uit kan halen. Daarvoor moet de exploitatie van het vernieuwde sportcentrum risicodragend worden uitbesteed aan een commerciële marktpartij.

Aanpak, resultaat en vervolg

Voor een optimale marktwerking is besloten de realisatie en de exploitatie van het vernieuwde sportcentrum separaat aan te besteden. De realisatie is Design & Build aanbesteed. De exploitatie is voor een periode van 10 jaar aanbesteed, waarbij het risico met inbegrip van het totale onderhoud bij de exploitant ligt (Maintain & Operate).

Om er voor te zorgen dat het vernieuwde sportcentrum in alle opzichten goed is te exploiteren, hebben de kandidaat-exploitanten in de fase van voorlopig ontwerp hun op- en aanmerkingen kunnen geven. Dit heeft tot waardevolle aanpassingen in het ontwerp geleid met een gunstiger exploitatie tot gevolg.

Beide aanbestedingen zijn succesvol verlopen. Het prachtige nieuwe binnenbad wordt met een flexibel te openen pui met het buitenterrein verbonden. De recreatieve functie van zowel het binnen- als het buitenbad wordt versterkt met een glijbaan. De door de gemeente te verstrekken exploitatievergoeding blijft ruim binnen het budget, waarbij de exploitatierisico’s voor rekening van de exploitant zijn.

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen