Programma’s van Eisen Universiteitskwartier Amsterdam

Universitieit van Amsterdam

Utrecht 0262

Project

Programma’s van Eisen Universiteitskwartier Amsterdam

Opdrachtgever

Universitieit van Amsterdam

Plaats

Amsterdam

Sector

Onderwijs MBO & HO

Diensten

Haalbaarheidsonderzoeken

Periode

2024

Omvang

100 m2

In het bruisende, historische hart van Amsterdam ligt het Universiteitskwartier: een vierkante kilometer van kennis en cultuur"

De Universiteit van Amsterdam bouwt op en rond het Binnengasthuisterrein het Universiteitskwartier. In de toekomst de thuisbasis van de Faculteit der Geesteswetenschappen en UvA-brede voorzieningen zoals de Universiteitsbibliotheek. De (monumentale) gebouwen worden de komende jaren gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de toekomstige gebruikers.

De uitdaging

In het Masterplan voor het Universiteitskwartier is vastgelegd welke functies in het gebied gehuisvest worden en welke gebruiker in welk gebouw komt. Per gebouw is een architect geselecteerd die verantwoordelijk wordt voor het ontwerp van het gebouw. De ruimtebehoefte en functionele eisen per gebouw zijn vastgelegd in het programma van eisen.

Aanpak, resultaat en vervolg

Synarchis heeft voor 3 gebouwen een programma van eisen opgesteld waarin de ruimtelijke en functionele eisen van de gebruikers zijn vastgelegd: de Oudemanhuispoort, BG 3 en BG 5.

Er is gestart met het vaststellen van de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden die volgen uit het Masterplan en de UvA-brede eisen. Vervolgens is in een aantal workshops met de toekomstige gebruikers verkend hoe zij in de toekomst willen werken, welke ruimten hierbij horen en welke functies er nodig zijn. Dit is uitgewerkt in een aantal concepten en principes – hoe functioneert het gebouw en hoe werkt de gebruiker daarin? De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een programma van eisen per gebouw. De technische eisen zijn omschreven in een technisch programma van eisen Universiteitskwartier.

Meer weten?

Laura vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen