Projectplan De Voscuyl

Gemeente Oegstgeest

Voetballers

Project

Projectplan De Voscuyl

Opdrachtgever

Gemeente Oegstgeest

Plaats

Oegstgeest

Sector

Buitensport

Diensten

Projectplan

Periode

2017

Omvang

Gezamenlijk werken aan het beste plan"

De gemeente en vier betrokken verenigingen (2 voetbalverenigingen, een korfbalvereniging en een golfclub) hebben op hoofdlijnen een plan opgesteld voor de doorontwikkeling van sportpark De Voscuyl. Deze doorontwikkeling voorziet onder meer in de aanleg van nieuwe (kunstgras)velden, de verbouwing van een clubhuis en de fusie van de twee voetbalverenigingen.

Voor de verdeling en financiering van de investeringskosten zijn diverse scenario’s in beeld. Op basis van een integraal projectplan moeten de kaders worden uitgewerkt en in gezamenlijkheid worden vastgesteld waarbinnen de daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden.

Met alle belanghebbenden is intensief samengewerkt aan een projectplan, waarin concrete afspraken zijn vastgelegd over: de organisatie (wie is waarvoor verantwoordelijk), de financiën (wat zijn de kosten en welke verdeelsleutel wordt toegepast), fiscaal (wat zijn de mogelijkheden om de BTW te verrekenen), juridisch (welke overeenkomsten zijn nodig om afspraken te borgen), aanbesteding (hoe moet de realisatie op de markt worden gezet) en planning (welke stappen zijn nodig in welk tijdpad).

Het breed gedragen projectplan is vastgesteld en leidraad voor de daadwerkelijke realisatie van plan De Voscuyl.

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen