Quick scan exploitatievergoeding sportcomplex

Gemeente Vijfheerenlanden

Pexels photo 863988

Project

Quick scan exploitatievergoeding sportcomplex

Opdrachtgever

Gemeente Vijfheerenlanden

Plaats

Leerdam

Sector

Binnensport, zwembaden

Diensten

Exploitatieadvies

Periode

2020

Omvang

De gemeente Vijfheerenlanden sluit een privatiserings- en erfpachtovereenkomsten met een private partij voor een sportcentrum en twee gymzalen, waarvan de overeenkomsten binnenkort eindigen. De opstallen worden tegen een symbolisch bedrag eigendom van de private partij, daarnaast kan de gemeente de exploitatie desgewenst door de partij laten voortzetten. Een kort onderzoek richt zich op de verhouding tussen de jaarlijkse exploitatievergoeding en de exploitatieverplichtingen. De huidige situatie, inclusief aanbod, concurrentie, bezoekers, bezetting en financiële raming van baten en lasten, werden door ons onderzocht. De vergelijking tussen geschatte financiën en daadwerkelijke exploitatievergoeding zijn vergeleken en beoordeelt in hoeverre de vergoeding passend is.

Meer weten?

Rikkert

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Foto Rik[2]

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen