Samenvoegen basisscholen in bestaand gebouw

Gemeente Schouwen-Duiveland

Synarchis - uw adviseur en projectmanager op het geboed van maatschappelijke voorzieningen en beleid

Project

Samenvoegen basisscholen in bestaand gebouw

Opdrachtgever

Gemeente Schouwen-Duiveland

Plaats

Schouwen-Duiveland

Sector

Onderwijs PO & VO

Diensten

Haalbaarheidsonderzoeken

Periode

2024

Omvang

100 m2

Er moet bekeken worden of samenvoegen wel aansluit op beide pedagogische visies"

Het gebouw van vo-school Pontes Pieter Zeeman (PPZ) staat deels leeg. En omdat de gebouwen van twee andere basisscholen niet meer voldoen, is het idee om ze in het PPZ-gebouw samen te voegen.

De uitdaging

De haalbaarheid toetsen om twee basisscholen samenvoegen in het deels leegstaande gebouw van vo-school PPZ. Met in het achterhoofd deze vragen:

  • Welke gevolgen hebben de verschillende inpassingsmogelijkheden (scenario’s) voor de pedagogische visies van beide scholen?
  • Welke financiële gevolgen hebben de verschillende inpassingsmogelijkheden (scenario’s) voor de betrokken partijen?

Aanpak, resultaat en vervolg

De twee basisscholen waar het om gaat, zijn De Meie en de Beatrixschool. Hoewel hun verouderde gebouwen in ieder geval onvoldoende aansluiten op hun pedagogische visies, moet er nog bekeken worden of samenvoegen wel aansluit op beide visies.

Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat samenvoegen in het PPZ-gebouw mogelijk is. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt, die elk anders inspelen op de pedagogische visies van beide scholen. Voor alle scenario’s zijn er eveneens kostenramingen en vlekkenplannen opgesteld.

Met deze input kan de gemeente Schouwen-Duiveland verder met de bouwkundige stappen.

Meer weten?

Christianne vertelt je er graag meer over.

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen