Studie buitensportaccommodaties

Gemeente Putten

Project

Studie buitensportaccommodaties

Opdrachtgever

Gemeente Putten

Plaats

Putten

Sector

Buitensport

Diensten

Studie buitensportaccommodaties

Periode

2024

Omvang

100 m2

Wie is waarvoor verantwoordelijk en kunnen we dat betalen"

De gemeente voert al jaren discussie met buitensportverenigingen over een reële verdeling van verantwoordelijkheden en budgetten met betrekking tot de primaire voorzieningen (velden en kleedkamers).

De uitdaging

Op basis van een grondige inventarisatie van de staat van onderhoud van de accommodaties en een analyse van de geldstromen (onderhoudsbudgetten, tarieven, contributies en subsidies) moet een voorstel worden gedaan voor een passende verdeling van verantwoordelijkheden en de daarmee verband houdende budgetten.


Aanpak, resultaat en vervolg

Op basis van een grondige bouwkundige en cultuurtechnische inspectie is voor alle buitensportaccommodaties een integraal meerjaren onderhoudsplan opgesteld met onderscheid tussen klein, groot en specialistisch onderhoud.

Vervolgens is de benodigde capaciteit aan velden nu en in de toekomst bepaald, is de rolverdeling tussen gemeente en verenigingen vanuit landelijke ontwikkelingen beoordeeld en zijn de gemeentelijke bijdragen en de door de verenigingen gehanteerde contributies getoetst op (regionale) marktco

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over.

Gerelateerde projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen