Toetsing renovatieplan gymzalen Strabrechtcollege

Gemeente Geldrop-Mierlo

IMG 3368

Project

Toetsing renovatieplan gymzalen Strabrechtcollege

Opdrachtgever

Gemeente Geldrop-Mierlo

Plaats

Geldrop

Sector

Binnensport, onderwijs

Diensten

Haalbaarheidsonderzoek, huisvestingsadvies, kostenadvies

Periode

2023-2024

Omvang

800 m²

IMG 3245!
IMG 3302!

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft Synarchis gevraagd een second opinion uit te voeren op een renovatieplan uit 2021. Het gaat om een tweetal gymzalen waar de afgelopen twee jaar geen onderhoud is uitgevoerd. Om een second opinion gestalte te geven worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voorbereiding: bezoeken van de locatie en het inlezen van de beschikbare stukken.
  • Beoordeling: inhoudelijk beoordelen van het renovatieplan en de raming van het schoolbestuur.
  • Uitwerking: opstellen van een beknopte rapportage met onze bevindingen.

Meer weten?

Erik

vertelt

je

er

graag

meer

over.

Recente projecten

Meer waarde creëren met maat­schappelijke voorzieningen