Gemeente Schouwen-Duiveland

Samenvoegen basisscholen in bestaand gebouw

Het gebouw van vo-school Pontes Pieter Zeeman (PPZ) staat deels leeg. En omdat de gebouwen van twee andere basisscholen niet meer voldoen, is het idee om ze in het PPZ-gebouw samen te voegen.

Er moet bekeken worden of samenvoegen wel aansluit op beide pedagogische visies"

Meer weten?

Christianne vertelt je er graag meer over

Bel 06 30535585 Stuur een email

De uitdaging

De haalbaarheid toetsen om twee basisscholen samenvoegen in het deels leegstaande gebouw van vo-school PPZ. Met in het achterhoofd deze vragen:

  • Welke gevolgen hebben de verschillende inpassingsmogelijkheden (scenario’s) voor de pedagogische visies van beide scholen?
  • Welke financiële gevolgen hebben de verschillende inpassingsmogelijkheden (scenario’s) voor de betrokken partijen?

Aanpak, resultaat en vervolg

De twee basisscholen waar het om gaat, zijn De Meie en de Beatrixschool. Hoewel hun verouderde gebouwen in ieder geval onvoldoende aansluiten op hun pedagogische visies, moet er nog bekeken worden of samenvoegen wel aansluit op beide visies.

Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat samenvoegen in het PPZ-gebouw mogelijk is. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt, die elk anders inspelen op de pedagogische visies van beide scholen. Voor alle scenario’s zijn er eveneens kostenramingen en vlekkenplannen opgesteld.

Hierna is er een programma van eisen (pve) opgesteld, met ruimte en aandacht voor beide scholen. Aansluitend kwam er een kostenraming, om na te gaan of inpassen/samenvoegen ook financieel haalbaar is.

Met deze input kan de gemeente Schouwen-Duiveland verder met de bouwkundige stappen.

Contact

Wij denken graag met je mee om het verschil te maken