Gemeente Gouda

Opstellen sportnota Sport en Bewegen in Gouda 2020

Inleiding

De krachten bundelen, en serieus werk maken van een gezonde en sportieve gemeente waarin iedereen de kans krijgt om te sporten en bewegen. Dat is de boodschap in Gouda’s nieuwe sportnota.

Sporten en bewegen, als participatiemiddel én als doel zonder bijkomende belangen"

Meer weten?

René vertelt je er graag meer over

Bel 06 20296300 Stuur een email

De uitdaging

Een sportnota opstellen die duidelijk weergeeft wat de gemeente Gouda met sport en bewegen wil. Daarnaast bevat de nota een terugblik op de geleverde prestaties. En verder:

  • Ondersteuning bieden bij het formuleren van ambities — met onderscheid tussen visie, missie, doelstellingen en speerpunten.
  • Speerpunten in sociaal domein, toekomstbestendigheid, vitaliteit en rolverdeling verder uitwerken.
  • Workshops organiseren, ter aanscherping van de nota en om meer draagvlak te creëren.

Aanpak, resultaat en vervolg

We hebben eerst pas op de plaats gemaakt. Dat betekent: een terugblik op sportorganisatie en -voorzieningen van Gouda, en de gemeentelijke sportstimulering wat betreft participatie en gezondheid. Daarbij brachten we landelijke en lokale trends in kaart, en hielden we het sportbeleidskader en -financiën ernaast.

Vervolgens hebben we geholpen om ambities met onderscheid tussen visie, missie, doelstellingen en speerpunten te formuleren. De speerpunten — van sport en bewegen in sociaal domein tot een toekomstbestendig voorzieningenaanbod — hebben we nauwkeurig en helder uitgewerkt. Via workshops hebben we het draagvlak van belanghebbenden vergroot.

De nieuwe sportnota Sport en Bewegen in Gouda 2020 is het resultaat. Een richtlijn voor de gemeente, waarin werk wordt gemaakt van een gezonde en sportieve gemeente. Eén waarin iedereen de kans krijgt om te sporten en bewegen, als participatiemiddel én als doel zonder bijkomende belangen.

Contact

Wij maken graag kennis met je

Copyright © Synarchis  |  Ontwerp & realisatie: MM